出塞-涼州詞

黃河遠上白雲間,
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳,
春風不度玉門關。

 

Xuất tái - Lương Châu từ

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán “Dương liễu”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

 

Dịch nghĩa

Xa xa, sông Hoàng Hà leo lên tận khoảnh mây trắng
Một vuông thành cô quạnh, muôn trượng núi cao
Tiếng sáo người Khương cần chi thổi bài “Chiết liễu”
Vì gió xuân nào có qua cửa ải Ngọc Môn đâu!


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Hoàng Hà xa xa chạm mây trời
Vạn núi, một thành đứng chơi vơi
Sáo Khương sao gợi sầu chinh lữ
Gió xuân quên mất Ngọc Môn rồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Sông Hà xa tót tầng mây
Thành Ngôi một tấm núi bày chon von
Đinh đinh khúc liễu thổi dồn
Gió xuân nào đến Ngọc Quan mấy lần


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà lên tận khoảnh mây tràn,
Một phiến thành cô núi ngút ngàn.
Khương địch cần chi bài “Chiết liễu”
Gió xuân đâu tới Ngọc Môn quan!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà leo tận mây xa,
Một vuông thành quạnh núi cao muôn trùng.
Sáo Khương “Chiết liễu” não nùng,
Gió xuân nào có qua vùng Ngọc Môn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Hoàng chảy khuất trong mây trắng
Trơ trọi một thành vạn nhận san
Khương sáo thổi bài “Dương liễu oán”
Gió xuân không chuyển Ngọc Môn quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoàng Hà chảy mãi lên mây trắng
Thành lẻ loi bên vạn nhận san
Khương rợ đâu cần Dương Liễu thổi
Gió xuân đâu chuyển Ngọc Môn quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]