出塞-涼州詞

黃河遠上白雲間,
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳,
春風不度玉門關。

 

Xuất tái - Lương Châu từ

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán “Dương liễu”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

 

Dịch nghĩa

Xa xa, sông Hoàng Hà leo lên tận khoảnh mây trắng
Một vuông thành cô quạnh, muôn trượng núi cao
Tiếng sáo người Khương cần chi thổi bài “Chiết liễu”
Vì gió xuân nào có qua cửa ải Ngọc Môn đâu!


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Đức

Hoàng Hà xa tắp mây trắng buông
Một phiến Thành trơ vạn núi non
Sáo Khương sao nỡ hờn dương liễu
Gió xuân chẵng đến Ngọc Môn quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sông Hoàng lên tận khoảng mây bông
Một mảnh thành côi, núi vạn trùng
Sáo địch thổi chi bài bẻ liễu
Gió xuân đâu tới Ngọc môn quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Hoàng Hà xa thẳm ngàn mây,
Thành xưa lẻ bóng, non tây muôn trùng.
Cất chi tiếng sáo não nùng,
Gió xuân nào thổi qua vùng Ngọc Môn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hoàng hà leo trời mây trắng đan
Thành con cô quạnh núi ngút ngàn
Sáo Khương thổi chi Dương Liễu oán
Gió xuân nào vượt Ngọc Môn Quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mây trắng mù xa ngọn nước dồn,
Cô thành ngàn trượng núi chon von.
Sáo Khương thôi chớ hờn dương liễu,
Theo gió xuân về tới Ngọc Môn!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoàng Hà chảy tít vào mây,
Núi cao vạn trượng, còn đây mảng thành.
Sáo Khương oán liễu sao đành,
Gió xuân, cửa Ngọc, qua nhanh được nào!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoàng Hà chảy  ngược liền mây trắng
Một mảnh thành côi núi vạn trùng
Oán liễu sáo Khương đừng thổi nữa
Gió xuân nào đến ải Ngọc Môn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Hoàng khuất chân trời mây trắng
Giữa trùng san thấp thoáng một thành
Sáo Khương “Dương Liễu” nghe quanh
Ngọc Môn quan gió không đành chuyển đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông Hoàng xa chảy lên mây trắng
Một mảnh thành cô vạn thước non
Dương liễu sáo Khương hà cớ oán
Gió xuân chẳng đến Ngọc Môn quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Hoàng Hà cuối trời mây trắng
Một cổ thành hoang vắng trên non
Sáo Khương dương liễu oán hờn
Gió xuân có tới Ngọc Môn đâu nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối