涼州詞其一(出塞)

黃河遠上白雲間,
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳,
春風不度玉門關。

 

Lương Châu từ kỳ 1 (Xuất tái)

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán “Dương liễu”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

 

Dịch nghĩa

Sông Hoàng Hà chảy lên tận khoảnh mây trắng nơi xa tít,
Một mảnh thành cô quạnh, muôn trượng núi cao.
Tiếng sáo Khương đừng có thổi mãi ai oán bài “Chiết liễu” nữa,
Vì gió xuân đâu qua được cửa ải Ngọc Môn!


Lương Châu từ là tên một bài nhạc phủ rất thịnh hành đương thời. Nhạc phủ thi tập dẫn từ Nhạc uyển chú rằng khúc này đầu tiên do Đô đốc phủ Tây Lương năm Khai Nguyên đời Đường là Quách Tri Vận 郭知運 tiến. Lương Châu thuộc đạo Đường Lũng Hữu, trị sở tại huyện Cô Tang, thị trấn Vũ Uy, tỉnh Cam Túc.

Bài này thể hiện nỗi lòng nhớ quê của binh lính canh phòng nơi biên ải. Hai câu đầu miêu tả cảnh vật hùng vĩ và hoang liêu nơi đây. Hai câu sau nhắc tới tiếng sáo Khương do binh lính nơi biên ải thổi bài Chiết liễu ai oán thể hiện nỗi nhớ nhà, nhưng tiếc rằng vì ải Ngọc Môn rất cao nên gió xuân đâu có thổi qua được, khiến cho tiếng sáo thổi mãi không thể bay về được tới quê nhà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Sông Hà xa tót tầng mây
Thành Ngôi một tấm núi bày chon von
Đinh đinh khúc liễu thổi dồn
Gió xuân nào đến Ngọc Quan mấy lần


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà lên tận khoảnh mây tràn,
Một phiến thành cô núi ngút ngàn.
Khương địch cần chi bài “Chiết liễu”
Gió xuân đâu tới Ngọc Môn quan!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Hà leo tận mây xa,
Một vuông thành quạnh núi cao muôn trùng.
Sáo Khương “Chiết liễu” não nùng,
Gió xuân nào có qua vùng Ngọc Môn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoàng Hà chảy mãi lên mây trắng
Thành lẻ loi bên vạn nhận san
Khương rợ đâu cần Dương Liễu thổi
Gió xuân đâu chuyển Ngọc Môn quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]