涼州詞其一(出塞)

黃河遠上白雲間,
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳,
春風不度玉門關。

 

Lương Châu từ kỳ 1 (Xuất tái)

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán “Dương liễu”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

 

Dịch nghĩa

Sông Hoàng Hà chảy lên tận khoảnh mây trắng nơi xa tít,
Một mảnh thành cô quạnh, muôn trượng núi cao.
Tiếng sáo Khương đừng có thổi mãi ai oán bài “Chiết liễu” nữa,
Vì gió xuân đâu qua được cửa ải Ngọc Môn!


Lương Châu từ là tên một bài nhạc phủ rất thịnh hành đương thời. Nhạc phủ thi tập dẫn từ Nhạc uyển chú rằng khúc này đầu tiên do Đô đốc phủ Tây Lương năm Khai Nguyên đời Đường là Quách Tri Vận 郭知運 tiến. Lương Châu thuộc đạo Đường Lũng Hữu, trị sở tại huyện Cô Tang, thị trấn Vũ Uy, tỉnh Cam Túc.

Bài này thể hiện nỗi lòng nhớ quê của binh lính canh phòng nơi biên ải. Hai câu đầu miêu tả cảnh vật hùng vĩ và hoang liêu nơi đây. Hai câu sau nhắc tới tiếng sáo Khương do binh lính nơi biên ải thổi bài Chiết liễu ai oán thể hiện nỗi nhớ nhà, nhưng tiếc rằng vì ải Ngọc Môn rất cao nên gió xuân đâu có thổi qua được, khiến cho tiếng sáo thổi mãi không thể bay về được tới quê nhà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Hoàng Hà, mây trắng liền nhau
Thành côi một mảnh, núi cao tiếp trời
Thổi chi “Chiết liễu” sáo ơi
Gió xuân đâu lọt ra ngoài Ngọc Môn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Sông Hoàng lên tít mây xanh,
Núi cao muôn trượng, mảnh thành cô đơn.
Sáo đâu cần oán liễu dương,
Gió xuân thổi đến Ngọc quan được nào.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoàng Hà,mây bạc ngỡ liền nhau,
Mảnh thành trơ trọi, núi vút cao.
Sáo Khương đừng oán chi dương liễu,
Gió xuân đâu đến Ngọc Môn nào!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoàng Hà xa thẳm tới mây xanh,
Vạn nhận núi cao, một mảnh thành.
Khương địch thổi chi bài Chiết liễu?
Gió xuân đâu quá Ngọc Môn quan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Hoàng Hà trải ngút tới mây trời,
Nghìn thước non cao, một luỹ côi.
Ai oán sáo Khương khúc Dương liễu,
Ngọc Môn quan cản gió xuân rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cát vàng chảy thẳng vào mây trắng,
Một mảnh thành côi núi vạn trùng.
Sáo rợ trỗi chi lời liễu oán,
Gió xuân đã bị Ngọc Môn phong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Hoàng Hà cuộn lẫn trập trùng mây
Núi cao đơn lẻ mảnh thành xây
Sao Khương ai oán bài Dương Liễu
Gió xuân sao vượt Ngọc Môn đây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hoàng hà lên tận chòm mây trắng
Một mảnh thành côi, núi ngút ngàn
Chiết Liễu oán sầu, Khương chớ phổ
Gió xuân chưa kịp đến Môn Quan.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Hoàng Hà mây trắng ngọn sông kề,
Một nếp thành cô giữa núi khe.
Khương sáo oán chi dương liễu ấy,
Ngọc Môn xuân đến gió không về!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoàng Hà xa hướng trắng mây ngàn,
Một mảnh thành cô núi sát san.
Sáo rợ cớ chi hờn nhánh liễu,
Gió xuân chẳng đến Ngọc Môn Quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối