登鸛雀樓

白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。

 

Đăng Quán Tước lâu

Bạch nhật y sơn tận,
Hoàng Hà nhập hải lưu.
Dục cùng thiên lý mục,
Cánh thướng nhất tằng lâu.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất,
Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả.
Muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm,
Hãy lên thêm một tầng lầu nữa.


Quán Tước lâu giờ tại huyện Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời dần khuất non cao,
Hoàng Hà chảy mãi rót vào biển khơi.
Phóng mắt ngàn dặm cuối trời,
Cứ lên tầng nữa trông vời quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Kim ô đã gác non đoài,
Nước sông Hoàng chẩy ra ngoài bể khơi.
Muốn xem được khắp mọi nơi,
Tầng lâu cao nhất lên chơi ta nhìn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 101, tháng 11-1925
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]