登鸛雀樓

白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。

 

Đăng Quán Tước lâu

Bạch nhật y sơn tận,
Hoàng Hà nhập hải lưu.
Dục cùng thiên lý mục,
Cánh thướng nhất tằng lâu.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất,
Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả.
Muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm,
Hãy lên thêm một tầng lầu nữa.


Quán Tước lâu giờ tại huyện Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Mặt trời dựa núi xuống
Hoàng hà vào biển trôi
Muốn nhìn xa ngàn dặm
Trèo thêm tầng lầu thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mặt trời gác núi, lặn rồi,
Hoàng Hà chảy đến biển khơi hoà đồng.
Muốn nhìn nghìn dặm đến cùng,
Hãy lên thêm nữa một tầng mà coi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bóng chiều đã khuất sau non
Hoàng Hà cuồn cuộn chảy dồn về đông
Dặm nghìn muốn được ngắm trông
Lầu cao thêm lại một tầng bước lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ánh dương khuất hẳn xuống sườn đồi
Chảy mãi Hoàng Hà tới biển khơi
Mắt muốn vượt tầm ngàn dặm thấu
Lê lầu trên sẽ thấy xa vời

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trời trắng dựa non tắt
Sông Hoàng vào biển sâu
Muốn trông xa vạn dặm
Lên tiếp một tầng lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời sáng chiếu rõ ràng triền núi
Nhập biển khơi Hoàng Hà chảy xa vời
Muốn nhìn xa ngàn dặm tận chân trời
Thì phải bước lên thềm tầng lầu nữa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mặt trời lặn khuất núi xa
Hoàng Hà chảy mãi biển đà đầy đâu?
Muốn nhìn ngàn dặm ngõ hầu
Lên thêm tầng nữa trên lầu thấy chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ráng đỏ chìm non thẳm
Sông Hoàng túa biển sâu
Muốn xem cùng tận cảnh
Bước tiếp một tầng lầu

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Non cao bóng ác theo che hết
Bể rộng sông Hoàng chảy dốc vào
Tầm mắt muôn thu ngàn dặm thẳm
Lên lầu lên tới thượng tầng cao


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời dần khuất non cao vời,
Chảy mãi Hoàng Hà vào biển khơi.
Muốn phóng mắt nhìn xa vạn dặm,
Hãy lên tầng nữa ngắm bầu trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối