登鸛雀樓

白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。

 

Đăng Quán Tước lâu

Bạch nhật y sơn tận,
Hoàng Hà nhập hải lưu.
Dục cùng thiên lý mục,
Cánh thướng nhất tằng lâu.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất,
Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả.
Muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm,
Hãy lên thêm một tầng lầu nữa.


Quán Tước lâu giờ tại huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bóng ác gác non cao
Sông Hoàng lọt biển sâu
Muốn cùng muôn dặm mắt
Lên nữa một tầng lầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mặt trời đã khuất non cao
Sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi
Muốn xem ngàn dặm xa xôi
Hãy lên tầng nữa trông vời nước non

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
134.46
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Bóng ô đã gác non đoài
Sông Hoàng nước cuốn ra ngoài biển khơi
Dặm nghìn tầm mắt muốn coi
Lầu cao ta lại lên chơi một tầng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
52.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nắng chiều đã tắt bên sườn núi
Sóng cuộn sông Hoàng xuôi biển khơi
Ngàn dặm muốn thâu vào đáy mắt
Lầu cao, tầng nữa, bước lên thôi!

54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mặt trời theo núi lặn,
Hoàng Hà hướng biển sâu.
Muốn trông xa vạn dặm,
Lại bước lên tầng lầu.

43.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của N.V.T

Mặt trời tắt sau núi
Hoàng Hà nhập biển sâu
Muốn nhìn xa nghìn dặm
Lên nữa một tầng lầu.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Mặt trời rọi khắp non cao,
Hoàng Hà mải miết tuôn vào bể sâu.
Muôn trùng tầm mắt muốn thâu,
Hãy lên thêm một tầng lầu mà trông.


Thân tặng Nguyễn Lãm Thắng bản dịch này. Vì bản dịch của bạn hay nên gợi hứng cho mình dịch.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bàn Thành Lãng Tử

Chênh chênh bóng ác non đoài,
Sông Hoàng sóng cuộn ra ngoài biển khơi.
Muốn trông muôn dặm đất trời,
Ngại gì không bước lên chơi một tầng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Năng trắng soi non thẳm,
Sông Hoàng đổ biển sâu.
Trông vời nghìn dặm mắt,
Lên tiếp một tầng lầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Mặt trời dựa núi xuống
Hoàng hà vào biển trôi
Muốn nhìn xa ngàn dặm
Trèo thêm tầng lầu thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối