Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Tam Hương dịch (4)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 13:50

和三鄉詩

女兒山前嵐氣低,
佳人留恨此中題。
不知雲雨歸何處,
空使王孫見即迷。

 

Hoạ Tam Hương thi

Nữ Nhi sơn tiền lam khí đê,
Giai nhân lưu hận thử trung đề.
Bất tri vân vũ quy hà xứ,
Không sử vương tôn kiến tức mê.

 

Dịch nghĩa

Khí lam hạ thấp trước núi Nữ Nhi,
Người đẹp đề thơ tả nỗi hận.
Không biết bà theo mây mưa về xứ nào,
Để cho con vua cháu chúa mê mẩn tâm thần.


Bài thơ này hoạ lại bài của Lý Lộng Ngọc đề trên vách trạm dịch Tam Hương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Nữ Nhi khí lam hạ thấp
Người đẹp đề nỗi hận thành thơ
Về đâu người hỡi bây giờ
Con vua cháu chúa ngẩn ngơ trông tìm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

三乡诗

+++++++
三乡诗 :

三乡 : 地名 , 在今何地不详 . 唐 会昌 时 若耶溪 有女子随夫西入 函关 。
夫殁 , 东还 , 邈然无依 , 一日过 三乡驿 . 感慨题诗曰:

昔逐良人西入 关 ,
良人身殁妾空还。
谢娘 卫女 不相待,
为雨为云归旧山。

后和之者多至十人。
见 宋 计有功 《唐诗纪事·王祝》。
+++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước núi Nữ Nhi chướng khí nhiều
Giai nhân ôm hận đề thơ lưu
Biết chi mưa gió về đâu nhỉ
Uổng khiến vương tôn mãi thấy mê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời