Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:39

始平晚息

觀闕長安近,
江山蜀道賒。
客行朝復夕,
無處是鄉家。

 

Thuỷ Bình vãn tức

Quan khuyết Trường An cận,
Giang sơn Thục đạo xa.
Khách hành triêu phục tịch,
Vô xứ thị hương gia.

 

Dịch nghĩa

Hoàng thành Trường An còn thấy gần,
Núi sông vào đất Thục còn ở xa.
Khách đi từ sáng tới chiều,
Không có chỗ nào là quê nhà cả.


Thuỷ Bình là một địa danh gần kinh đô Trường An. Vương Bột viết bài này trong lúc dời Trường An đi Thục.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An còn thấy gần
Núi sông Thục còn xa
Đi từ sáng tới tối
Chẳng đâu là quê nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường An cung khuyết cũng gần
Núi sông xứ Thục vô cùng gian nan
Khách đi suốt cả ngày đương
Nhìn sang bốn phía xóm làng thấy đâu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An cung khuyết còn gần,
Núi sông xứ Thục mây vần thẳm xa.
Khách đi sáng tới chiều tà,
Không còn thấy chỗ quê nhà ở đâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường An cung khuyết thấy còn gần,
Đất Thục núi sông mây thẳm vần.
Từ sáng tới chiều lòng khách ngóng,
Không còn thấy chốn quê hương thân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời