思歸

長江悲已滯,
萬里念將歸。
況屬高風晚,
山山黃葉飛。

 

Tư quy

Trường Giang bi dĩ trệ,
Vạn lý niệm tương quy.
Huống thuộc cao phong vãn,
Sơn sơn hoàng diệp phi.

 

Dịch nghĩa

Nỗi thương đau đã lắng đọng trên sông Trường Giang,
Ở nơi xa muôn dặm mong nhớ lúc trở về.
Huống hồ đương lúc cuối thu,
Lá vàng tung bay trên núi non trùng điệp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trường Giang sầu lắng trong lòng
Đường xa muôn dặm nhớ mong ngày về
Chiều buông gió lộng lê thê
Lá vàng quanh núi bốn bề tung bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mối sầu lắng xuống Trường Giang,
Ngày về vẫn nhớ, dẫu ngàn dặm xa.
Gió lên lồng lộng chiều tà,
Lá vàng rơi rụng la đà ngàn non.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Chữ "lý" trong câu "vạn lý niệm tương quy" là chữ 里。

Kim tiêu hữu tửu kim tiêu tuý
Minh nhật sầu lai minh nhật đương
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trường Giang lắng đọng sầu đau,
Ở ngoài muôn dặm cầu mau về nhà.
Huống chi gió lộng chiều tà,
Lá vàng bay khắp non xa núi gần!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sầu kết Trường giang đọng,
Hằng mong vạn dặm về.
Huống chi chiều gió lộng,
Núi núi lá vàng rê !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Trường giang sầu lắng đọng,
Nghìn dặm vẫn mong về.
Gió chiều tà lồng lộng,
Lá vàng khắp sơn khê.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảnh Mỹ

Bản dịch của Cảnh Mỹ景美
Suy tư ngày trở về
Sông dài buồn chậm chảy
Vạn dặm lo ngày về *
Trời chuyển thu đã hết **
Núi núi lá vàng xô.
*. Bài này còn có tựa đề là 山中. Cũng là tâm tư của Vương Bột khi còn bị đày ở đất Thục trong những ngày sắp được trở về.
**. Lúc này cuối thu sang đông nên nghĩ cảnh trở về trên đường vạn dặm trong mùa đông giá lạnh mà chạnh lòng. Vì vậy, câu  况屬高風晚 ( Huống thuộc cao phong vãn, không phải chữ huống này 況, bộ băng chứ không phải bộ thuỷ,) là để chỉ khoảng thời gian đã thuộc về tiết thu tàn.
Vào thời kỳ “Thu vãn Đông lai” ở xứ hàn đới thì lá vàng trên cây còn ít lắm mà lá vàng dưới mặt đất phủ dày lớp lớp, khi có gió thổi qua chúng bay lên và xô lại thành những đống những đống. Do hiểu như vậy, mà có bài dịch như trên, nên mạo muội tham gia cho phong phú. Có gì chưa đúng xin được đại xá, đại xá!).Kính.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa bài Tư quy của Vương Bột .

Sông dài nước đã cạn , buồn bã chậm trôi,
Ở nơi xa vạn dặm mong ngóng ngày được trở về .
Huống hồ đang lúc  cuối mùa thu ,
Lá vàng bay đầy khắp núi non ( khiến lòng càng buồn hơn )

Chú giải : Huống thuộc : đang lúc ; cao phong vãn : cuối mùa thu , thu tàn ; cao phong : mùa thu ; đông phong : mùa xuân .

Dịch 1:
Sông dài buồn chậm chảy ,
Vạn dặm ngóng ngày về .
Mùa thu gió đã vãn ,
Núi lá vàng tái tê .

Dịch 2:
Sông dài buồn bã chậm trôi,
Xa xôi lòng ngóng về nơi quê nhà .
Gió thu nay đã cuối mùa ,
Lá vàng đầy núi sao đùa lòng ta .

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

sai sót

Ở trên có câu 3 bị nhầm phiên âm 2 chữ và cả dịch nghĩa, cháu đã sửa lại. Cảm ơn bác.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Kim Khánh

Bên sông sầu đã đong đầy
Đường về xa lắc, nhớ ngày hồi gia
Chiều tà ngọn gió thướt tha
Hoành sơn lá rụng la đà chân mây

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối