Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2008 08:06

普安建陰題壁

江漢深無極,
梁岷不可攀。
山川雲霧裏,
遊子幾時還。

 

Phổ An Kiếm Âm đề bích

Giang Hán thâm vô cực,
Lương Mân bất khả phan.
Sơn xuyên vân vụ lý,
Du tử kỷ thời hoàn?

 

Dịch nghĩa

Mãi vùng sâu sông Giang Hán tin tức không đến được
Càng không thể vượt qua núi Mân ở đất Lương
Trong xứ mây mù của sông núi ấy
Biết khi nào du tử trở về?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Giang Hán tin không đến
Lương Mân vào khó ghê
Mây mù sông núi hiểm
Du tử lúc nao về?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lâu không được tin nhà Giang Hán
Núi Lương Mân không dám vượt qua
Núi sông mây khói bao la
Bao giờ mới tính về nhà dừng chân?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Hán sâu không tới
Lương Mân lối khó vào
Núi sông mây khói phủ
Du tử về khi nao

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng sâu Giang Hán tin không đến,
Chẳng thể vượt non Mân đất Lương
Trong xứ mây mù sông núi ấy
Khi nào du tử lại quê hương?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Hán không nhận được tin,
Núi Mân chẳng thể vượt tìm đất Lương.
Trong xứ sông núi mây vương,
Khi nào du tử quê hương lại về?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời