Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:33

江亭夜月送別其一

江送巴南水,
山橫塞北雲。
津亭秋月夜,
誰見泣離群。

 

Giang đình dạ nguyệt tống biệt kỳ 1

Giang tống Ba nam thuỷ,
Sơn hoành tái bắc vân.
Tân đình thu nguyệt dạ,
Thuỳ kiến khấp ly quần.

 

Dịch nghĩa

Tiễn bạn trên bờ sông phía nam đất Ba,
Núi nằm ngang, mây bay trên ải bắc.
Trong quán dịch nơi bến sông, dưới ánh trăng thu,
Ai thấy cho những giọt nước mắt bạn bè tiễn đưa nhau?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nam đất Ba, bến sông tiễn khách
Núi nằm ngang, ải bắc mây vương
Thu tàn quán dịch trăng suông
Bạn bè ly biệt lệ tuôn ai nhìn?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông đưa con nước chảy
Núi chắn mây ải xa
Đêm trăng thu quán dịch
Ai thấy lệ tiễn sa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiễn bạn bờ sông nam đất Ba,
Mây bay ải bắc núi ngang qua.
Bến sông quán dịch trăng thu ánh,
Ai thấy bạn bè lệ tiễn xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ nam tiễn bạn đất Ba,
Mây bay ải bắc ngang qua núi bằng.
Bến sông quán dịch sáng trăng,
Ai hay bạn hữu lệ giăng tiễn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Sông đẩy nước đi biệt,
Núi chèn mây ải xa.
Bến trăng thu giã bạn,
Ai thấy mắt ai nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời