滕王閣

滕王高閣臨江渚,
佩玉鳴鸞罷歌舞。
晝棟朝飛南浦雲,
珠簾暮捲西山雨。
閒雲潭影日悠悠,
物換星移幾度秋。
閣中帝子今何在,
檻外長江空自流。

 

Đằng Vương các

Đằng Vương cao các lâm giang chử,
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ.
Hoạ đống triêu phi Nam phố vân,
Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ.
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du,
Vật hoán tinh di kỷ độ thu.
Các trung đế tử kim hà tại,
Hạm ngoại Trường Giang không tự lưu.

 

Dịch nghĩa

Gác Đằng Vương cao ngất dựa bên bãi sông,
Đeo ngọc reo chuông thôi múa hát.
Cột vẽ mây bến Nam bay lúc sáng sớm,
Rèm châu cuốn buổi chiều thấy mưa núi Tây.
Mây lững lờ ngày ngày vẫn in bóng trên đầm,
Vật đổi sao dời trải đã bao thu.
Con vua ở trong gác nay ở chốn nào?
Ngoài hiên sông Trường Giang cứ chảy mãi.


Đây là bài thơ ở cuối bài Đăng Vương các tự. Xem thêm đầy đủ bài tự của Vương Bột.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Gác Đằng Vương bến sông cao ngất
Hát múa tàn, vòng cất ngọc treo
Phố Nam mây sáng ôm kèo
Rèm châu cuốn vội mưa chiều non Tây
Đầm soi mãi bóng mây nhàn rỗi
Cảnh sao dời vật đổi mấy thu
Con vua trên gác nay đâu
Trường giang nước vẫn chảy mau hiên ngoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Bóng gác Đằng cao trên bến soi
Vòng treo, ngọc cất, múa ca rời
Cột hoa Nam phố, mây mai lượn
Rèm cuốn Tây sơn, mưa tối rơi
Đầm chiếu mây nhàn, bao lúc nữa
Sao dời vật đổi, mấy thu rồi
Con vua trên gác nay đâu mất
Dòng nước ngoài hiên vẫn tự trôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đằng Vương cao ngất gác bên sông
Chuông ngọc thôi reo múa hát không
Cột vẽ Bến Nam mây bay sớm
Mành châu chiều vén Núi Tây giông
Đầm in ngày bóng mây lơ lửng
Vật đổi sao dời mấy thu ròng?
Con vua trong gác giờ đâu nhỉ?
Ngoài cửa Trường Giang vẫn xuôi giòng!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đằng Vương cao ngất lầu bên sông,
Đeo ngọc reo chuông múa hát không.
Cột vẽ mây Nam bay lúc sáng,
Rèm châu chiều cuốn Tây mưa giông.
Lững lờ mây vẫn ngày in bóng,
Vật đổi sao dời trải mấy đông.
Trong gác con vua nay nào chốn?
Trường Giang ngoài cửa cứ xuôi dòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cao các Đằng Vương dựa bãi sông
Không người vắng nhạc, tịnh mênh mông
Chiều, gió Tây Sơn lùa trướng ngọc
Sớm, mây Nam Phố quẩn đuôi rồng
Đầm soi mây trắng còn y cảnh
Vật đổi sao dời đã mấy đông
Cố chủ Đằng Vương giờ bặt bóng
Trường Giang trước mặt vẫn xuôi dòng.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đằng Vương cao ngất lầu sông,
Reo chuông ngọc múa ca không có rồi.
Mây Nam cột vẽ sáng tươi,
Rèm châu chiều cuốn Tây trời mưa giông.
Lững lờ mây toả bóng lồng,
Sao dời vật đổi mấy đông gác lầu.
Con vua trong gác nay đâu?
Trường Giang ngoài cửa nước sâu xuôi dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Nguyên Ngần

Gác Đằng cao ngất bãi sông
Còn đâu ca múa nhạc rung ngọc rền
Mây nam vờn nét chạm trên
Non tây mưa tối cuốn rèm ngắm trông
Ngày trôi bóng nước mây lồng
Sao dời vật đổi chất chồng bấy nay
Con vua giờ ở đâu đây?
Ngoài kia sông vẫn đêm ngày lặng trôi


Nguồn: Thái liên khúc (thơ dịch), Ngô Nguyên Ngần, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]