滕王閣

滕王高閣臨江渚,
佩玉鳴鸞罷歌舞。
晝棟朝飛南浦雲,
珠簾暮捲西山雨。
閒雲潭影日悠悠,
物換星移幾度秋。
閣中帝子今何在,
檻外長江空自流。

 

Đằng Vương các

Đằng Vương cao các lâm giang chử,
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ.
Hoạ đống triêu phi Nam phố vân,
Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ.
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du,
Vật hoán tinh di kỷ độ thu.
Các trung đế tử kim hà tại,
Hạm ngoại Trường Giang không tự lưu.

 

Dịch nghĩa

Gác Đằng Vương cao ngất dựa bên bãi sông,
Đeo ngọc reo chuông thôi múa hát.
Cột vẽ mây bến Nam bay lúc sáng sớm,
Rèm châu cuốn buổi chiều thấy mưa núi Tây.
Mây lững lờ ngày ngày vẫn in bóng trên đầm,
Vật đổi sao dời trải đã bao thu.
Con vua ở trong gác nay ở chốn nào?
Ngoài hiên sông Trường Giang cứ chảy mãi.


Đây là bài thơ ở cuối bài Đăng Vương các tự. Xem thêm đầy đủ bài tự của Vương Bột.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

chữ Hán

Xin cảm ơn bạn. Thực ra cả chữ Loan cũng bị sai, mình đã sửa lại.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác Đằng cao ngất bên sông sâu
Múa hát đàn ca vắng bấy lâu
Nam phố mây mai in cột chạm
Tây sơn mưa xế cuốn rèm châu
Mây trôi đầm lặng soi bao thuở
Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Trong gác con vua đâu vắng bóng?
Hiên ngoài sông nước vẫn trôi mau.


Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Gác Ðằng cao ngất dựa bên bờ
Ðàn ngưng múa dứt tự bao giờ
Mây sáng phố Nam bay quanh cột
Mưa chiều ngoài cửa núi Tây mờ
Ðầm yên in bóng mây lơ lửng
Vật đổi sao dời thu vẫn thơ
Vua chúa ngày xưa giờ đâu thấy
Sông Trường vẫn cứ trôi lững lờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bóng gác Ðằng Vương in đáy sông
Múa ca đã dứt vắng xe rồng
Mây mai Nam Phố giăng hàng cột
Mưa tối Tây Sơn giạt cửa song
Mây tản in đầm bay lãng đãng
Sao dời vật đổi mấy thu đông
Ðằng Vương trong gác giờ đâu tá
Ngoài cửa Trường Giang vẫn một dòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gác Đằng Vương sát bãi sông,
Múa đeo loan ngọc, giờ không bóng người.
Cột, mây Nam Phố lưng trời,
Mành, Tây Sơn dứt mưa rơi buổi chiều.
Ngoài đầm, mây bóng tịch liêu,
Sao dời vật đổi đã nhiều biết bao!
Trong lầu, đế tử nơi nào?
Trường Giang nước chảy nao nao theo dòng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gác Đằng cao ngất bên sông
Ngọc đeo chuông đổ đã từng múa ca
Cột rồng Nam phố mây sa
Rèm châu mưa cuốn tà tà non tây
Đầm in lờ lững bóng mây
Biết bao vật đổi sao dời mấy thu
Con vua trong gác giờ đâu
Trường Giang con nước làu làu ngoài hiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đằng Vương cao Gác đứng bên bờ
Đeo ngọc loan kêu thôi múa ca
Cột vẽ mây bay Nam Phố, sáng
Rèm châu mưa cuốn Núi Tây, chiều
Mây nhàn bóng nước trời lờ lững
Vật đổi sao dời đã mấy thu
Trong Gác giờ đây đâu đế tử?
Ngoài hiên sông nước vẫn tự trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gác Đằng Vương cao ngất bãi bên sông
Người đeo ngọc, chuông loan, thôi ca múa
Vờn cột vẽ, sớm mai, mây nam phố
Hắt rèm châu, chiều xế, mưa non tây
Mây lang thang, in ảnh ở đầm này
Lẽ vật đổi, gác vài năm bỏ phế
Còn đâu nữa, con trai Đường hoàng đế
Ngoài hiên kia, vẫn lờ lững Trường Giang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Bên sông cao ngất gác Đằng Vương
Ngọc gấm chuông ngân múa hát thường
Cột vẽ thành Nam mây chạm nóc
Trời Tây rèm cuốn giọt mưa tuông
Trên đầm lãng đãng mây in bóng
Mấy độ thu tàn thay đổi luôn
Con chúa ngày xưa nay đâu nhi?
Trường giang phía trước vẫn xuôi nguồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Mỹ

Gác Đằng Vương cao vút bãi Lâm Giang
Đâu nữa múa ca rộn ngọc vàng
Mây sớm Phố Nam qua mái vẽ
Mưa chiều Tây Lĩnh cuốn rèm sang
Mây in đầm nước ngày đằng đẵng
Vật đổi sao rời năm lại năm
Trong các đâu rồi con cháu chúa
Ngoài hiên sông chảy nhớ gì chăng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối