Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:03

登城春望

物外山川近,
晴初景靄新。
芳郊花柳遍,
何處不宜春。

 

Đăng thành xuân vọng

Vật ngoại sơn xuyên cận,
Tình sơ cảnh ái tân.
Phương giao hoa liễu biến,
Hà xứ bất nghi xuân?

 

Dịch nghĩa

Sông núi ở ngay bên ngoài thành,
Vừa tạnh mưa nên phong cảnh điểm những tầng mây mới.
Hoa dương liễu nở khắp ngoại ô, thơm lừng.
Chỗ nào cũng thấy bóng dáng mùa xuân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngay bên ngoài thành là sông núi
Vừa tạnh mưa mây mới lửng lơ
Thơm hoa liễu khắp ngoại ô
Chỗ nào mà chẳng xuân tô điểm hồng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên thành sông núi rạng
Trời tạnh mây lửng lơ
Liễu hoa thơm khắp lối
Xứ xứ xuân điểm tô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông ngay ở ngoài thành,
Tạnh mưa cảnh điểm những tầng mây trôi.
Hoa dương nở khắp thơm rồi.
Chỗ nào cũng thấy bóng ngời dáng xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài thành sông núi ở ngay bên,
Cảnh điểm tạnh mưa mây dập dềnh.
Dương liễu ngoại ô thơm nở khắp.
Dáng xuân phủ bóng khắp vùng miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời