Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:12

Nghe nàng quê ở Mường Bi
Thăm nhà cho tỏ đường đi, lối về
Thật rồi, quê lại thăm quê
Thật rồi, Thàng-Động–Vang–Bi, Hoà Bình.

Những nàng lạc mất tiếng Kinh
Lạc luôn tiếng gốc Mường mình!
Hỏi ai…
Hỏi qua năm rộng, tháng dài,
Cái thời loạn lạc,còn ai mà dò!
Cái thời ngày xưa,ngày xưa
Cha ông truyền lại đúng vừa tên quê:

"Rằng nàng quê ở Mường Bi
Rằng nàng Mường gốc Vân Vi…
Rằng nàng!...
Ma–Ni–Văn, ma Ni–Văn
Nàng đẹp như thế Hủa Phần,

Sầm Nưa!


Phu Luông, 3/12/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch