Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/06/2009 13:15

Làm sấm phải điếc
Làm trăng phải sáng(Ngạn ngữ Mường)


Đừng làm mặt lá ngả nghiêng
Giọng nói sẽ thành hòn lửa.

Đừng vin mặt lá sấp ngửa
Để cho trăng trốn hẹn hò

Gió xoay miệt mài mặt lá
Giật mình suối quãy trăng mơ…