Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/06/2009 12:44

Cồng bẩy lẫy trăng
Cồng bốn, cồng năm lẫy mắt
           (Ngạn ngữ Moolr)


Cơn lốc oà từ bàn tay lắc vò rượu
Rừng xiêu liêu lời hẹn bạn tình.

Ai khiêng cổng treo vành trăng bén
Để gió reo phấp phới khăn–piêu?

Nụ môi ai sánh hoa chạc–chìu
Thác lũ thoắt hà hơi rộn rịch.

Cơn lũ cuốn vẫn còn kêu khát
Đòi mặt trời đúc cồng, gò chiêng!

Đến theo tiếng cồng
Lồng ngực ai nỡ ghìm cương
Khi cổng nấc, chiêng nao

Nối dài đêm hát
Rừng lại xiêu liêu
Lời hẹn
Bạn tình!...