Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 09:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/09/2018 14:21

示長安君

少年離別意非輕,
老去相逢亦愴情,
草草杯盤供笑語,
昏昏燈火話平生。
自憐湖海三年隔,
又作塵沙萬里行。
欲問後期何日是,
寄書應見雁南征。

 

Thị Trường An Quân

Thiếu niên ly biệt ý phi khinh,
Lão khứ tương phùng diệc sảng tình.
Thảo thảo bôi bàn cung tiếu ngữ,
Hôn hôn đăng hoả thoại bình sinh.
Tự liên hồ hải tam niên cách,
Hựu tác trần sa vạn lý hành.
Dục vấn hậu kỳ hà nhật thị,
Kỳ thư ưng kiến nhạn nam chinh.

 

Dịch nghĩa

Biệt ly hồi trẻ cũng không phải dễ dàng
Tuổi già gặp lại nhau càng thương
Mâm chén sơ sài để vui câu chuyện
Đèn khi tỏ khi mờ kể chuyện cuộc đời
Tự thấy thương ba năm xa cách hồ biển
Huống lại phải đi xa vạn dặm cát bụi
Muốn hỏi lần sau là ngày nào
Gửi thư về thấy nhạn bay về nam


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 619. Trường An Quân là em gái lớn của Vương An Thạch, tên là Văn Thục, vợ của thị lang bộ Công Trương Khuê, được phong Trường An huyện quân (huyện quân là phong hiệu cho mẹ hoặc vợ của quan viên ngũ phẩm). Bài thơ này làm vào năm Gia Hựu thứ 5, trước khi tác giả đi sứ sang nước Liêu. Anh em xa cách nhiều năm, khó có lần hội tụ, sau hội tụ lại phải chia tay để đi xa vạn dặm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Biệt ly tuổi trẻ nhớ không vừa
Gặp gỡ tình già đã não chưa?
Mâm chén sơ sài ngồi đối mặt
Ngọn đèn leo lắt chuyện ngày xưa
Ba năm hồ hải thương xa cách
Muôn dặm hồng trần lại tiễn đưa
Ướm hỏi bao giờ là hậu hội
Về nam cánh nhạn sẽ đem thơ.


Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Tô Đông Pha, NXB Văn hoá Thông tin, 2003
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Biệt ly ngày trẻ đã là gay
Già gặp nhau càng thương lắm thay
Mâm chén sơ sài vui trò chuyện
Lửa đèn tối sáng kể xưa rày
Tự thương hồ biển ba năm trước
Lại trải bụi đường vạn dặm nay
Muốn hỏi lần sau bao lại có
Gửi thư hễ thấy nhạn nam bay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biệt ly hồi trẻ dễ dàng đâu?
Gặp lại tuổi già càng mến nhau.
Mâm chén sơ sài vui bén chuyện,
Đèn khêu mờ tỏ chuyện ban đầu.
Ba năm hồ biển thương xa cách,
Vạn dặm trần đời luống tiễn sau.
Muốn hỏi ngày nào là vận cuối,
Gửi thư về thấy nhạn nam châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời