Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2014 06:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/09/2014 22:52

草堂一上人

一公持一缽,
想復度遥岑。
地瘦無黄犢,
春來草更深。

 

Thảo đường nhất thượng nhân

Nhất công trì nhất bát,
Tưởng phục độ dao sầm.
Địa sấu vô hoàng độc,
Xuân lai thảo cánh thâm.


Thượng nhân chỉ người trí đức cao, thường là tăng nhân. Sách Thích thị yếu lãm 釋氏要覽 của thiền sư Thích Đạo Thành 釋道誠 đời Bắc Tống viết: “Trong thì đầy đủ trí đức, ngoài thì cụ túc các thắng hạnh, ở trong người mà trên người, được xưng là thượng nhân” 內有智德,外有勝行,在眾人之上者為上人.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Hà

Cao tăng bưng chiếc bát
Mong lại vượt non ngàn
Đất cằn không bóng nghé
Xuân sang cỏ rậm tràn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tăng nhân bưng chiếc bát vàng,
Lại mong vượt được non ngàn suối xa.
Đất cằn không bóng nghé qua,
Xuân sang cỏ rậm tràn nhà, lấn sân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời