Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 15/12/2012 09:00

即事

徑暖草如積,
山晴花更繁。
縱橫一川水,
高下數家村。
靜憩雞鳴午,
荒尋犬吠昏。
歸來向人說,
疑是武陵源。

 

Tức sự

Kính noãn thảo như tích,
Sơn tình hoa cách phồn.
Tung hoành nhất xuyên thuỷ,
Cao hạ sổ gia thôn.
Tĩnh khệ kê minh ngọ,
Hoang tầm khuyển phệ hôn.
Quy lai dữ nhân thuyết,
Nghi thị Vũ Lăng nguyên.

 

Dịch nghĩa

Trời ấm lối nhỏ cỏ mọc dầy
Núi tạnh nhiều hoa nở
Một dòng sông ngang dọc
Thôn có mấy nhà cao thấp
Nghỉ trưa nghe gà gáy
Chiều vắng đi dạo nghe chó sủa
Khi về nói với mọi người
Ngờ đó là gò Vũ Lăng


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 75 bản Gia Tĩnh thời Minh. Bài thơ miêu tả cảm nhận điều mắt thấy tai nghe của tác giả trước một thôn núi nào đó, câu từ giản dị song rất điêu luyện, nhất là những cặp tiểu đối.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đường ấm cỏ như rậm
Núi quang hoa thắm hơn
Dọc ngang một nhánh nước
Cao thấp mấy nhà thôn
Trưa nghỉ gà kêu động
Chiều chơi chó sủa ồn
Khi về vui kể lại
Cứ ngỡ đến Đào Nguyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi quang hoa thắm nở đầy
Cỏ xanh lối ấm dày dày mọc lan
Một dòng sông chảy dọc ngang
Nhà thôn đây đó mấy hàng thấp cao
Nghỉ trưa gà gáy xôn xao
Chiều hôm tiếng chó ồn ào sủa vang
Quay về nói với người làng
Đào Nguyên biết có phải chăng nơi này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ấm trời lối nhỏ cỏ lan đầy,
Núi tạnh nhiều hoa lại nở dầy.
Ngang dọc một dòng sông chảy xiết,
Thấp cao có mấy nhà thôn xây.
Nghỉ trưa gà gáy nghe xao xác,
Chiều vắng dạo nghe chó sủa rầy.
Quay lại với người làng sẽ nói,
Ngờ là gò Vũ Lăng nơi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời