Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2012 18:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/10/2012 08:21

思王逢原

蓬蒿今日想紛披,
冢上秋風又一吹。
妙質不為平世得,
微言唯有故人知。
廬山南墮當書案,
湓水東來入酒卮。
陳跡可憐隨手盡,
欲歡無復似當時。

 

Tư Vương Phùng Nguyên

Bồng hao kim nhật tưởng phân phi,
Trủng thượng thu phong hựu nhất xuy.
Diệu chất bất vi bình thế đắc,
Vi ngôn duy hữu cố nhân tri.
Lư sơn nam đoạ đương thư án,
Bồn thuỷ đông lai nhập tửu chi.
Trần tích khả liên tuỳ thủ tận,
Dục hoan vô phục tự đương thì.

 

Dịch nghĩa

Ngày nay tưởng rằng cỏ bồng cỏ ngải đã cao chằng chịt
Trên mồ lại lần nữa gió thu thổi qua
Phẩm chất tốt chưa được dùng với đời
Lời cao diệu chỉ có bạn cũ mới hiểu được
Núi Lô Sơn ở phía nam như ngã bóng vào án sách
Sông Bồn phía đông như rót nước vào ly rượu
Thương cho dấu xưa không còn nữa
Muốn vui như thuở trước cũng không được rồi

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Cỏ bồng tưởng đã rối bời bay
Hiu hắt trên mồ trận gió may
Của báu trên đời đâu dễ kiếm
Lời vàng ngoài bạn mấy ai hay
Lô Sơn bóng ngả trên bàn cũ
Bồn Thuỷ dòng tuôn trước chén đầy
Dấu cũ thương thay giờ hết sạch
Muốn vui còn có thuở nào đây


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ ngải cỏ bồng tưởng rối nay,
Trên mồ lần nữa gió heo may.
Trên đời phẩm tốt chưa dùng được,
Lời diệu cao vời bạn mới hay.
Bóng ngã Lô Sơn nam án sách,
Nước vào Bồn Thuỷ rượu đông đầy.
Thương cho dấu cũ không còn nữa,
Như trước muốn vui sao được đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời