Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/08/2010 08:34

初夏即事

石梁茅屋有彎碕,
流水濺濺度西陂。
晴日暖風生麥氣,
綠陰幽草勝花時。

 

Sơ hạ tức sự

Thạch lương mao ốc hữu loan kỳ,
Lưu thủy tiên tiên độ tây pha.
Tình nhật noãn phong sinh mạch khí,
Lục âm u thảo thắng hoa thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Lều tranh cầu đá lượn quanh,
Giòng sông êm lững lờ xanh đôi bờ.
Hương đồng nắng hạ gió đưa,
Cỏ xanh bóng mát không hoa nào bằng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lều tranh cầu đá lượn quanh co,
Rào rào giòng chảy đôi bờ xanh xanh.
Hương đồng nắng hạ gió lành,
Không hoa nào sánh cỏ xanh mát bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời