Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 10/12/2012 09:20

入塞

荒雲涼雨水悠悠,
鞍馬東西鼓吹休。
尚有燕人數行淚,
回身卻望塞南流。

 

Nhập tái

Hoang vân lương vũ thuỷ du du,
Yên mã đông tây cổ xuý hưu.
Thượng hữu Yên nhân sổ hàng lệ,
Hồi thân khước vọng tái nam lưu.

 

Dịch nghĩa

Mây giăng giăng, mưa lạnh, nước chảy rì rào,
Trên lưng ngựa, đoàn về tây, đoàn về đông tiếng âm nhạc dừng.
Còn có mấy hàng nước mắt người Yên,
Quay lại nhìn biên ải, không đừng được nước mắt lệ sa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mây giăng, mưa lạnh nước rầm rì,
Dừng nhạc, đông tây l­ưỡng lự về.
Có mấy người Yên rơi giọt lệ,
Ngoảnh nhìn biên ải thấy cay mi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây mù mưa lạnh nước rì rầm
Lưng ngựa đông tây tiếng nhạc ngưng
Có mấy người Yên sa nước mắt
Ngoảnh nhìn quan ải lệ rưng rưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rì rào mưa lạnh, mây lưng chừng,
Lưng ngựa tây đông tiếng nhạc dừng.
Còn mấy người Yên lau nước mắt,
Quay nhìn biên ải lệ rưng rưng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời