Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 14/12/2012 16:55

悟真院

野水縱橫漱屋除,
午窗殘夢鳥相呼。
春風日日吹香草,
山北山南路欲無。

 

Ngộ Chân viện

Dã thuỷ tung hoành thấu ốc trừ,
Ngọ song tàn mộng điểu tương hô.
Xuân phong nhật nhật xuy hương thảo,
Sơn bắc sơn nam lộ dục vô.

 

Dịch nghĩa

Nước đồng dâng lên đến thềm nhà,
Tỉnh giấc ngủ trưa bên song, nghe chim đua hót.
Hằng ngày gió xuân thoảng mùi cỏ thơm,
Bên bắc bên nam núi, cỏ mọc lút không có lối đi.


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 63, bản Gia tĩnh nhà Minh. Viện Ngộ Chân ở phía đông núi Chung sơn, Kim Lăng. Thơ miêu tả cảnh nhàn tĩnh thanh nhã của vùng này, thảy đều mang sức sống vô hạn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Nước đồng dâng ngập đến thềm nhà,
Chợt tỉnh vì chim quấy giấc trưa
Hương cỏ mùa xuân man mác thoảng
Đường nam bắc núi cỏ xanh nhòa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đồng ngập nước dâng lút cả sân
Song trưa tỉnh giấc tiếng chim ran
Gió xuân hương cỏ ngày ngày thoảng
Đường núi bắc nam cỏ vướng chân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước đồng dâng tận thềm nhà
Song trưa tàn mộng chim ca vang lừng
Ngày ngày gió thoảng hương xuân
Non nam núi bắc lấp đường cỏ xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước đồng dâng ngập thềm nhà,
Bên song tỉnh giấc nghe ca chim chào.
Gió xuân mùi cỏ ngạt ngào,
Bắc nam núi cỏ dồi dào mọc chen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời