南鄉子

自古帝王州,
鬱鬱蔥蔥佳氣浮。
四百年來成一夢,
堪愁,
晉代衣冠成古丘。

繞水恣行遊,
上盡層城更上樓。
往事悠悠君莫問,
回頭,
檻外長江空自流。

 

Nam hương tử

Tự cổ đế vương châu,
Uất uất thông thông giai khí phù.
Tứ bách niên lai thành nhất mộng,
Kham sầu,
Tấn đại y quan thành cổ khâu.

Nhiễu thuỷ tứ hành du,
Thượng tận tằng thành cánh thướng lâu.
Vãng sự du du quân mạc vấn,
Hồi đầu,
Hạm ngoại trường giang không tự lưu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tự cổ chốn vua tôi
Vượng khí dâng lên ánh sáng ngời
Bốn trăm năm ấy tan thành mộng
Buồn thật
Nhà Tấn nay còn đống đất thôi

Bốn bề nước cứ chảy
Bước tận đài cao chót vót trời
Chuyện cũ phù du đừng thắc mắc
Ngoảnh lại
Ngoài kia sông cả vẫn trôi xuôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tự xưa ở chốn vua tôi,
Dâng lên vượng khí sáng ngời ánh dương.
Bốn trăm năm mộng tan vương,
Buồn thay nhà Tấn nay dường đất thôi.

Bốn bề nước cứ chảy trôi,
Đài cao chót vót tận trời bước lên.
Phù du chuyện cũ nên quên,
Ngoảnh đầu sông cả vẫn bền trôi xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời