Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 08/12/2012 21:57

郊行

柔桑采盡綠陰稀,
蘆箔蠶成密繭肥。
聊向村家問風俗,
如何勤苦尚凶饑。

 

Giao hành

Nhu tang thái tận lục âm hy,
Lư bạc tàm thành mật kiển phì.
Liêu hướng thôn gia vấn phong tục,
Như hà cần khổ thượng hung ky (cơ)?

 

Dịch nghĩa

Lá dâu non hái hết bóng râm thưa,
Né lau tầm chín dầy, kén nẩy.
Hỏi sơ cung cách làm ăn người trong xóm,
Vì sao siêng năng vất vả mà vẫn đói.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Dâu non hái hết bóng lơ thơ,
Trên né tầm dầy kén cũng to.
Dân xóm hỏi qua cung cách sống,
Lạ cho vất vả cũng không no.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dâu non hái hết bóng râm thưa,
Rèm sậy kén dầy tằm chín vừa.
Hỏi cách làm ăn người ở xóm,
Đói nghèo vất vả siêng năng thừa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời