Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2012 07:58

遊鍾山

終日看山不厭山,
買山終待老山間。
山花落盡山長在,
山水空流山自閑。

 

Du Chung Sơn

Chung nhật khán sơn bất yếm sơn,
Mãi sơn chung đãi lão sơn gian.
Sơn hoa lạc tận sơn trường tại,
Sơn thuỷ không lưu sơn tự nhàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Trọn ngày ngắm non nào chán non
Mua non để sống lúc tàn niên
Hoa núi rơi hết, non trường tại
Suối tuy chảy mãi, non an nhiên


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trọn ngày ngắm núi nào đâu chán
Mua ngọn Chung Sơn sống lúc già
Núi vẫn y nguyên hoa rụng hết
Non còn như cũ nước trôi xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trọn ngày ngắm núi chán nào đâu,
Mua ngọn Chung Sơn sống bạc đầu.
Hoa núi rụng tàn non sống mãi,
Non còn nhàn rỗi nước trôi mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời