Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2012 08:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/10/2012 11:07

鐘山即事

澗水無聲繞竹流,
竹西花草弄春柔。
茅檐相對坐終日,
一鳥不鳴山更幽。

 

Chung Sơn tức sự

Giản thuỷ vô thanh nhiễu trúc lưu,
Trúc tây hoa thảo lộng xuân nhu.
Mao thiềm tương đối toạ chung nhật,
Nhất điểu bất minh sơn cánh u.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Nước bẩn lặng lờ quanh trúc xanh
Cảnh xuân tây trúc lại riêng dành
Am cỏ trọn ngày cùng ngồi lặng
Rừng không chim hót càng vắng tanh


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối nước êm đềm quanh trúc xanh,
Trúc tây hoa cỏ bỡn xuân nhanh.
Lều tranh ngày trọn ngồi yên ngắm,
Rừng chẳng tiếng chim càng vắng tanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước suối lượn lờ quanh khóm trúc,
Bờ tây hoa cỏ sắc xuân tươi.
Am tranh suốt buổi ngồi tư tưởng,
Không tiếng chim kêu, núi vắng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời