Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2018 03:36

西湖春日

爭得才如杜牧之,
試來湖上輒題詩。
春煙寺院敲茶鼓,
夕照樓臺卓酒旗。
濃吐雜芳熏巇崿,
濕飛雙翠破漣漪。
人間幸有蓑兼笠,
且上漁舟作釣師。

 

Tây hồ xuân nhật

Tranh đắc tài như Đỗ Mục Chi,
Thí lai hồ thượng triếp đề thi.
Xuân yên tự viện xao trà cổ,
Tịch chiếu lâu đài trác tửu kỳ.
Nồng thổ tạp phương huân nghiễn ngạc,
Thấp phi song thuý phá liên y.
Nhân gian hạnh hữu thôi kiêm lạp,
Thả thướng ngư chu tác điếu sư.

 

Dịch nghĩa

Dẫu có tài như Đỗ Mục Chi
Thử đến bên hồ cũng đề thơ
Khói giăng tiếng trồng trà chùa vang
Ánh chiều chiếu vào cờ rượu cắm vào lâu đài
Muôn hương ngào ngạt xông lên tận đỉnh núi
Đôi chim chả nhào xuống làm vỡ mặt sóng lăn tăn
Trên đời may còn có áo tơi và nón
Cũng bước lên thuyền để làm ông câu


Bài này tuyển từ Danh Khê luật tuỷ quyển 10.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mục Chi đâu có được như tài
Cũng đến hồ đề thơ thử coi
Sương phủ trống trà vang tự viện
Ánh tà cờ rượu cắm lâu đài
Muôn hương đưa thoảng xông đầu núi
Đôi chả nhà chao vỡ bóng trời
Tơi nón trên đời may có được
Lá thuyền lên cũng rủ cần chơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Chẳng dám đọ tài Đỗ Mục Chi,
Bên hồ thôi cũng thử đề thi.
Khói giăng bảng lảng trà trên tự,
Nắng chiếu lênh loang rượu dưới kỳ.
Ngào ngạt hương xông vì núi nọ,
Lăn tăn sóng vỡ tại chim chi?
Trên đời may có tơi và nón
Đóng giả ông câu, thử cái nì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời