Sen mọc đều, xương bồ khoe hoa nở
Nghe thuyền chàng đã quá đất Ba Tây
Giống ý thiếp chàng ngắm nhìn trăng sáng
Đến bên chàng như trăng sáng, chẳng hay

tửu tận tình do tại