Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hùng Liễn (1 bài)
- Tôn Nguyên Tương (1 bài)
- Tống Tương (1 bài)
- Tổ Chi Vọng (2 bài)
- Tiền Đỗ (3 bài)
Tạo ngày 08/05/2019 21:43 bởi tôn tiền tử
Vương Đàm 王曇 (1759-1817) là thi nhân đời Thanh, còn có tên Lương Sĩ 良士, tự Trọng Cù 仲瞿, người Tú Thuỷ, Chiết Giang (nay là Gia Hưng), cử nhân năm Càn Long thứ 19. Phong cách thơ ông lạ lùng thoải mái. Tác phẩm có Yên hà vạn cổ lâu tập.