Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 10:31

續韋蟾句

悲莫悲兮生別離,
登山臨水送將歸。
武昌無限新栽柳,
不見楊花扑面飛。

 

Tục Vi Thiềm cú

Bi mạc bi hề sinh biệt ly,
Đăng sơn lâm thuỷ tống tương quy.
Vũ Xương vô hạn tân tài liễu,
Bất kiến dương hoa phác diện phi.

 

Dịch nghĩa

Trong cuộc tiễn đưa người sống, thì buồn mà chẳng buồn,
Cả người đi lẫn người ở lại, đều lên núi, xuống thuyền.
Đất Vũ Xương này mới trồng rất nhiều dương liễu,
Nhưng không thấy tơ liễu nào mơn trớn mặt người.


Vi Thiềm tự Ẩn Quế 隱珪, đỗ tiến sĩ năm 853, làm quan tới Thượng thư tả thừa, từng giữ chức Ngạc Châu quan sát sứ. Khi Vi rời Ngạc Châu nhận nhiệm vụ mới, các quan chức ở Ngạc Châu mở tiệc tiễn. Trong tiệc, Vi lấy giấy viết một bài tứ tuyệt tựa là "Văn tuyển" mới có hai câu, và thỉnh cầu quan khách tiếp cho hai câu sau. Một kỹ nữ giúp vui bữa tiệc đó, do không rõ thân thế nên gọi là Vũ Xương kỹ, đã xin phép được ứng khẩu ra hai câu cuối, không ngờ tuyệt vời đến nỗi cử toạ đều khâm phục, không ai không khen là hay.

Câu đầu họ Vi trích từ "Cửu ca" của Khuất Nguyên. Câu thứ hai trích từ "Cửu biện" của Tống Ngọc. Vi đã trích dẫn hai câu thơ cổ của hai thi nhân nổi tiếng, ứng vào bối cảnh của bữa tiệc tiễn đưa, rất là hợp tình hợp cảnh. Trong câu chót, người kỹ nữ cũng dùng một câu thơ khác của Tống Ngọc "Xuân phong bất giải cấm dương hoa, Mông mông loạn phác hành nhân diện" rất tài tình để diễn ý mình, lại có ý ngầm xin lỗi thân phận mình hèn mọn không cố ý làm phật lòng các bậc thức giả quyền quý đang hiện diện.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong sinh ly tuy buồn mà chẳng
Ly biệt xong đăng núi xuống thuyền
Vũ Xuơng dương liễu khắp miền
Mà không tơ liễu tô duyên mặt người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sinh ly lòng cũng chẳng buồn chi
Lên núi qua sông cũng trở về
Đã biết Võ Xương nhiều liễu mới
Hoa dương trước mặt múa đê mê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời