Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 05/12/2015 14:17 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Đói những ngọn môi (NXB Hội nhà vă, 2014).