Trăng tàn

úa vàng le lói ngọn tre
nhợt nhạt quạnh hưu bơ phờ

rơi rơi
cô quạnh
...


LT