Khiến cho người đọc nghẹt thở và lo lắng.... cho tác giả!