TÌNH MẸ
                                                       

Cả đời mẹ đã cho con
Trời cao biển rộng núi non mây ngàn
Tình mẹ thắm thiết chứa chan
Nuôi con không thể gian nan tháng ngày

Cuộc đời trăm đắng ngàn cay
Con ơi trung – hiếu lòng này chớ quên
Công đức – nhân nghĩa đáp đền
Chắp thêm đôi cánh vượt lên dặm ngàn

Xông pha việc lớn luận bàn
Ngọt bùi xin nhớ sẽ san cùng người
Khó khăn gian khổ vẫn cười
Hiểm nguy hoạn nạn cuộc đời vẫn tươi

Quê hương giàu đẹp nơi nơi
Là nhờ ơn mẹ trọn đời cưu mang
Giữa đời tiếng hát ngân vang
Vần thơ dâng mẹ rộn ràng mùa xuân!