Hôm nay mình ra Toà
Có mấy người làm chứng
Họ dửng dưng lẳng lặng
Công nhận mình… chia tay
Mình ngồi hai bên bàn
Mà vợi xa tít tắp
Biết bao giờ mới gặp
Giữa đôi bờ chia phôi
Cầm cây bút mồ côi
Em bặm môi nắn nót
Cái chữ ký đắng đót
Để xa nhau suốt đời
Ngày ấy mãi qua rồi
Chúng mình cùng hẹn ước
Em cũng ngồi nắn nót
Ký tên mình thành đôi
Mây xa bay hút trời
Nắng đong miền cuối hạ
Mình yêu nhau vội vã
Mưa một đời chơi vơi…


16.11.2007