Ai đã đi xa, ai đã nhớ
Chắc chẳng nỡ quên điện thoại
Ai đã yêu, ai đã từng xót lòng
Chắc trong tay chẳng quên bút viết thư

Chiều về, tôi miên man nhắn tin gửi tình yêu về vợ tôi quê nhà ...

Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi