Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/06/2013 19:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 17/03/2014 21:51

khoanh vòng cái nỗi đa đa
bốn phương tám hướng xa xa gần gần

kéo dài đuôi mắt tần ngần
ngửa mong sấp nhớ bần thần thịt da

quanh co chẳng lọ thật thà
ba hồn bảy vía ta bà vân vi

pha vào giây phút phân li
bùa mê thuốc lú li bì trăm năm

đứng ngồi vay một dấu nằm
thiên thu một kiếp nợ nần đa đa


20.6.2013