đọc xong nghe có vẻ tĩnh mịch quá. Co lẽ tác giả muốn hoài niệm về quá trình từ khi khai sinh cho đến khi về thế giới bên kia. Co một điều tôi không tìm thấy một chút hồn thơ đâu cả ??