Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
22 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 21/10/2020 20:31 bởi hongha83
Vũ Thị Thanh Tâm là thạc sĩ, nghiên cứu sinh chuyên ngành văn học nước ngoài. Công tác tại Công ty TNHH Ô cửa sách.

Tác phẩm:
- Những mái lều ẩn cư trong văn chương Đông Á (đồng dịch giả, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2013)
- Hợp tuyển văn học dân gian Hàn Quốc (đồng dịch giả, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017)
- Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (đồng dịch giả, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017)
- Đoản thi Đông Á (đồng dịch giả, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2020)

 

Thơ dịch tác giả khác