Yêu thương bỏ đi
Ta viết những bài thơ thật buồn và khóc
Những bài thơ ngập trong nước mắt
Pha lê…

Nỗi buồn bỏ đi
Ta không biết mình sẽ làm gì nhỉ
Những ngày tháng dài lê thê vô vị
Buồn ơi…

Ngày tháng bỏ đi
Ta sẽ làm gì…
Ta sẽ thét gào lên thiên đình đập cửa
Trả lại tình yêu của tôi…


18-07-08