Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 10/02/2009 08:39

Nếu bước thêm nửa bước
mình có đến bên nhau ?
Nắng vàng và Đêm thâu
có trở nên bè bạn ?

Nửa bước
là thời gian
vụt trôi đi mê mải
Bao giờ ta trở lại
con đường xa vời xa

Nửa bước
giữa bạn - ta
Trái đất tròn lắm nhỉ?
Nếu đi về hai phía
không bao giờ gặp nhau...

Nửa bước
đến với nhau
Cần niềm tin bè bạn
hoá giải điều hờn giận
là tấm lòng bao dung

Nửa bước
nếu sánh cùng
Bạn bên Ta mãi mãi!


03.06.07