Anh là anh chứ còn là ai?
Có tên, có tuổi không sai với người
   Anh nói thế em đừng cười
Gặp anh thích vẫn nói lời:Ghét ghê?!