Đọng lại màu xanh nơi mắt em
          Cho đời tăng thêm nỗi khát thèm
          Cho thêm cháy bỏng từng mơ ước
          Buồn tan trong màu mắt dịu êm


          Nỗi buồn riêng ai mà chẳng có
          Nhưng nỗi buồn chẳng giống nhau đâu
          Để nỗi buồn tan màu canh đọng
          Tìm đến nhau ta chia sẻ cùng nhau