THƠ: NGUYỆT VŨ

Nguyễn Thủy

VỀ EM...

Bài thơ em là nỗi niềm tâm sự
Với Thu và nỗi nhớ tìm anh
Trong gío Thu chớm lạnh hạt mua buồn
Mơ khao khát một tình anh bên cạnh.
Sợi nhớ, sợi mong trong sắc trời Hà Nội
Lẽo đẽo bên anh ngậm hơi thở nồng nàn./.

NT.

27 - 12 - 2009

Thương nào hơn cái thương thầm
Ghét nào hơn cái ghét nhầm lại thương...
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/