Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/06/2009 12:28

Ai bày đặt chiều nay
Xui nên điều gặp gỡ
Dưới vòm xanh tán cây
Trong căn nhà lá, nứa?

Dưới dàn hoa tím, đỏ
Trong ngào ngạt hương thơm
Như là câu chuyện cổ
Của mối tinh duyên tiên...

Ai bày đặt chiều nay
Xui nên điều gặp gỡ
Nếu không là duyên số,
Nếu không là lứa đôi?

Sao nhìn nhau bối rối
Sao tiễn nhau dùng dằng
Sao người đi lối vắng
Sao người buồn dưới trăng?

Tay người ngắt chùm hoa,
Tay người vò nát lá
Người với với kẻ ở
Có điều gì bâng khuâng?

Ai bày dặt chiều nay
Xui nên điều gặp gỡ
Xin cầu trời điềm may
Hai người chung nỗi nhớ.


13-4-1998