Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 30/01/2017 05:12 bởi hongha83
Tập thơ Thời trai trẻ (NXB Hội nhà văn, 1996).