Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2008 05:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/06/2015 20:05

Hạt nằm trong quả
quả nằm trên cây
người khen quả quý
còn hạt ai hay?

Hạt ươm dưới đất
tay người gieo trồng
một mai nắng sớm
nhú lên mầm con
cái mầm non mát
hát cùng trời xanh

Ấy là cái hạt
tự xé rách mình
nhú lên mầm biếc

Nào ai có biết
cái hạt âm thầm?


Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999